O nás

Naše spolupráce se školou vychází z oboustranného přesvědčení, že rodiče mají škole co nabídnout. Nejen sponzorské dary, ale i dobrovolnickou výpomoc, informace, zkušenosti, kontakty, nápady a především projekty propojující učitele, děti a rodiče. 

O NÁS

Líbí se nám posouvat věci kupředu, přivádět nápady k životu a vzájemně se obohacovat.
Naše vize a hodnoty